Hoe hoog moet de Sutrah zijn?

Antwoord Alle lof zij Allah. Is het hebben van een Sutrah verplicht? Het is aanbevolen voor de imam en degene die alleen bidt om te bidden richting naar een sutrah, vanwege de overlevering overgeleverd door Abu Dawud (598) van Abu Sa`id Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: […]

Het belang van de hijab in de islam

Antwoord Alle lof zij Allah. Dit is fout, omdat de hoofddoek verplicht is voor vrouwen. Allah is Degene die vrouwen heeft geboden om hun versieringen te bedekken, inclusief het gezicht, de boezem en al hun versieringen. De hijab is aan vrouwen opgelegd als bescherming tegen misbruik en verleiding. Dat komt […]

Is hijab verplicht in de Islam?

Antwoord Alle lof zij Allah. Is hijab verplicht in de islam? De hijab is verplicht voor alle moslimvrouwen die de puberteit hebben bereikt. In het antwoord op vraag nr. 12525 vindt u een verklaring dat het gezicht ‘awrah’ is. Het bewijs dat het verplicht is dit te vermelden hebben wij […]

Waarom Vasten Moslims?

Antwoord Alle lof zij Allah. Waarom vasten moslims tijdens de Ramadan? Wij moslims vasten de maand Ramadan omdat Allah ons dit heeft opgedragen.  Allah Zegt (interpretatie van de betekenis):  “O jullie die geloven! Het observeren van As-Sawm (het vasten) is voor jou voorgeschreven, net zoals het voor degenen vóór jou […]

Berat kandili/ 15e Nacht van Sha’ban: Bidah?

Antwoord Alle lof zij Allah. Viering van het midden van Sha’ban Sommige Moslims vieren het midden van Sha’ban, vasten op die dag en brengen die nacht door in gebed (qiyam). Er is een hadith over datgene wat niet sahih is, daarom beschouwden de geleerden het vieren van deze dag als […]

De kwade gevolgen van het kijken naar films

Antwoord Alle lof zij Allah. Het kijken naar films omvat het kijken naar dingen die haram zijn, zoals het zien van ‘awrah’, het volgen van immorele daden, of het luisteren naar dingen die haram zijn, zoals muziek en obsceen gepraat. Het is ongetwijfeld haram om in dit geval naar hen […]

Hoe maak je Ghusl tegen Grote Onreinheid

Antwoord Alle lof zij Allah. Verschillende madhabs: Welke moet je volgen? Je hoeft niet een bepaalde madhab te volgen. Je moet het eerder aan een geleerde vragen die je vertrouwt, iemand die beroemd is onder de mensen vanwege zijn kennis en deugd, en dan de religieuze regels volgen die hij […]

Kennis opdoen van de Ash’aris

Antwoord Alle lof zij Allah. Wat zijn Asharies/Asharieten? De Ash’ari’s zijn een sekte die vernoemd is naar Imam Abu’l-Hasan al-Ash’ari (moge Allah hem genadig zijn). Al-Ash’ari doorliep drie fases (stadias)  – zoals vermeld door Ibn Taymiyah in Majmoo’ al-Fataawa, 4/72 – die als volgt kunnen worden samengevat: een Mu’tazili-fase; daarna […]