Is Muziek Haram? Muziekinstrumenten in Islam

Muziekinstrumenten zijn Haram (verboden) in Islaam door Allah en zelfs expliciet genoemd door de Profeet (ﷺ), ook hebben de directe studenten van de profeet (sahaba) en alle grote geleerden het Haram (verboden) verklaart. Laten we naar de bewijzen kijken: Koran (Woord van Allah) Ayah 1 (Vers) Allah (ﷻ) Zegt (betekenis): […]