Waarom Vasten Moslims?

Antwoord Alle lof zij Allah. Waarom vasten moslims tijdens de Ramadan? Wij moslims vasten de maand Ramadan omdat Allah ons dit heeft opgedragen.  Allah Zegt (interpretatie van de betekenis):  “O jullie die geloven! Het observeren van As-Sawm (het vasten) is voor jou voorgeschreven, net zoals het voor degenen vóór jou […]

Berat kandili/ 15e Nacht van Sha’ban: Bidah?

Antwoord Alle lof zij Allah. Viering van het midden van Sha’ban Sommige Moslims vieren het midden van Sha’ban, vasten op die dag en brengen die nacht door in gebed (qiyam). Er is een hadith over datgene wat niet sahih is, daarom beschouwden de geleerden het vieren van deze dag als […]

De kwade gevolgen van het kijken naar films

Antwoord Alle lof zij Allah. Het kijken naar films omvat het kijken naar dingen die haram zijn, zoals het zien van ‘awrah’, het volgen van immorele daden, of het luisteren naar dingen die haram zijn, zoals muziek en obsceen gepraat. Het is ongetwijfeld haram om in dit geval naar hen […]

Hoe maak je Ghusl tegen Grote Onreinheid

Antwoord Alle lof zij Allah. Verschillende madhabs: Welke moet je volgen? Je hoeft niet een bepaalde madhab te volgen. Je moet het eerder aan een geleerde vragen die je vertrouwt, iemand die beroemd is onder de mensen vanwege zijn kennis en deugd, en dan de religieuze regels volgen die hij […]

Kennis opdoen van de Ash’aris

Antwoord Alle lof zij Allah. Wat zijn Asharies/Asharieten? De Ash’ari’s zijn een sekte die vernoemd is naar Imam Abu’l-Hasan al-Ash’ari (moge Allah hem genadig zijn). Al-Ash’ari doorliep drie fases (stadias)  – zoals vermeld door Ibn Taymiyah in Majmoo’ al-Fataawa, 4/72 – die als volgt kunnen worden samengevat: een Mu’tazili-fase; daarna […]

Is “Islamitische” Forex Toegestaan?

Antwoord Alle lof zij Allah. Is Forex halal? Het handelen met marges, of met het Forex-systeem is een kwestie waarover de Islamitische Fiqh-raad een verklaring heeft afgegeven dat het haram is en niet is toegestaan.  De zogenaamde “Islamitische” Forex is niet vrij van de dingen die in de motivering van […]

Wanneer is Ghusl niet nodig?

Antwoord Alle lof zij Allah. Ghusl kan verplicht zijn, maar het kan ook sunnah zijn en aanbevolen. De geleerden (moge Allah genade met hen hebben) hebben alle gevallen beschreven en hun commentaar kan in drie categorieën worden verdeeld:  Gevallen waarin Ghusl volgens consensus nodig is:  Er staat in Al-Mawsu`ah Al-Fiqhiyyah […]

Per ongeluk water drinken tijdens Ramadan

Antwoord Alle lof zij Allah. Wat gebeurt er als je per ongeluk water drinkt tijdens de Ramadan? Er is geen zonde op degene die tijdens de Ramadan per ongeluk drinkt of eet en zijn of haar vasten is nog steeds geldig, omdat Allah Zegt (interpretatie van de betekenis): In een […]

Hoe doe je wudu (kleine wassing, abdest)?

Wudu (kleine wassing): 1. Intentie hebben om wille van Allah, het zeggen van “Bismillah”. 2. Het wassen van de handen 3. Het spoelen van de mond en reinigen van de neus. 4. Het wassen van het gezicht 5. Het wassen van de armen vanaf de vingers tot en met de […]