Hoe de onreinheid (najaasah) van een hond wordt gereinigd.

Vraag

Hoe wordt zuivering van de onreinheid (najaasah) van een hond gedaan? Is het noodzakelijk om zeven keer te wassen, of is één keer voldoende?

Samengevat antwoord

De zuivering van de onreinheid van een hond volgens de Islam vereist het zevenmaal wassen van het besmette voorwerp, inclusief eenmaal met aarde, zie het artikel voor de hadith en bevestiging door geleerden.

Antwoord

Alle lof zij aan Allah.

Wat zei de Profeet ﷺ over honden speeksel?

Er is overgeleverd door Muslim (279) dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Als een hond het vat van een van jullie likt, dient dit gereinigd te worden door het zeven keer te wassen waarbij de eerste keer met aarde.”

Ook heeft Muslim (280) overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn al-Mughaffal zei: De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Als een hond het vat van een van jullie likt, laat hem het dan zeven keer wassen en de achtste keer schrobben met aarde.”

In deze twee overleveringen heeft de Profeet ﷺ uitgelegd hoe de reiniging van de onreinheid van een hond moet worden uitgevoerd, namelijk door het vat zeven keer te wassen waarvan één keer met aarde. Beide stappen zijn vereist.

Wat zeggen de geleerden over honden speeksel?

Ibn Qudaamah (moge Allah genade met hem hebben) zei in al-Mughni (1/73):

Er is geen verschil van mening onder de geleerden over het feit dat de onreinheid (najaasah) van een hond zeven keer gewassen moet worden, waarvan één keer met aarde. Dit is het standpunt van al-Shafi’i. Einde citaat.

Al-Nawawi zei in al-Majmoo’ (2/598):

De geleerden verschillen over het likken door een hond. Ons standpunt is dat alles wat de hond likt als onrein (naajis) beschouwd wordt en het vat zeven keer gewassen moet worden, waarvan één keer met aarde. Dit is het standpunt van de meerderheid van de geleerden. Ibn al-Mundhir overleverde het standpunt dat het verplicht is om het zeven keer te wassen van Abu Hurayrah, Ibn ‘Abbaas, ‘Urwah ibn al-Zubayr, Tawoos, ‘Amr ibn Dinar, Maalik, al-Awzaa’i, Ahmad, Ishaaq, Abu ‘Ubayd en Abu Thawr. Ibn al-Mundhir zei: Dit is ook mijn mening. Einde citaat.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah genade met hem hebben) zei:

Als de onreinheid (najaasah) zich ergens anders dan op de grond bevindt en het de onreinheid van een hond betreft, dan moet het gezuiverd worden door het zeven keer te wassen, waarvan één keer met aarde. Einde citaat.

(Majmoo’ Fatawa Ibn ‘Uthaymeen, 11/245).

Het is beter als de eerste wassing degene is die met aarde wordt gedaan, maar als dat anders wordt gedaan, bereikt dat nog steeds het doel en zuivert het de plaats.

De geleerden zeiden ook in al-Majmoo’ (2/598):

Het is mustahabb (aanbevolen) om de aarde te gebruiken bij de eerste wassing. Als dat niet gebeurt, is het raadzaam om dit op elk ander moment te doen, behalve de zevende keer. Indien echter de handeling de zevende keer plaatsvindt, is dit toegestaan. Het staat in de rapporten in de Saheeh: “zeven keer” en “zeven keer, de eerste keer met aarde”; in een andere overlevering staat “de laatste keer” in plaats van “de eerste keer”. In andere overleveringen staan “zeven keer, de zevende met aarde” en “zeven keer en de achtste keer ermee besprenkelen met aarde.” Al-Bayhaqi en anderen hebben al deze verslagen overgeleverd. Dit geeft aan dat het niet noodzakelijk is dat het de eerste keer gebeurt, maar dat het een van die keren moet gebeuren. Einde citaat.

Wassen met aarde kan op verschillende manieren worden gedaan:

1.      Wassen met water en vervolgens aarde erop strooien.

2.      Aarde erop strooien en vervolgens met water spoelen.

3.      Aarde mengen met water en het vat daarmee wassen.

Dit werd vermeld door Shaykh Ibn ‘Uthaymeen in Sharh Buloogh al-Maraam, hadith nr. 14.

Was this article helpful?