Kennis opdoen van de Ash’aris

Vraag

Is het toegestaan om fiqh of ‘uloom al-Hadieth (wetenschappen van hadieth) te bestuderen met een Ash’ari-persoon?

Samengevat antwoord

Vanwege de afwijkende interpretaties van goddelijke eigenschappen door Ash’aris, is het raadzaam fiqh en hadieth te bestuderen bij geleerden die een correcte en zuivere geloofsovertuiging aanhangen.

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Wat zijn Asharies/Asharieten?

De Ash’ari’s zijn een sekte die vernoemd is naar Imam Abu’l-Hasan al-Ash’ari (moge Allah hem genadig zijn). Al-Ash’ari doorliep drie fases (stadias)  – zoals vermeld door Ibn Taymiyah in Majmoo’ al-Fataawa, 4/72 – die als volgt kunnen worden samengevat: een Mu’tazili-fase; daarna het volgen van Ibn Kilaab; daarna Ahl al-Soennah volgend, voornamelijk Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Ash’ari vermeldde duidelijk zijn uiteindelijke standpunt in zijn drie boeken: Risaalah ila Ahl al-Thaghr, Maqaalaat al-Islaamiyyeen en al-Ibaanah. Degene die al-Ash’ari in deze fase volgt, is in de meeste kwesties in overeenstemming met Ahl al-Soennah wa’l-Jamaa’ah. Wie zijn pad in de tweede fase volgt, gaat tegen al-Ash’ari zelf in, en gaat in veel kwesties tegen Ahl al-Soennah in.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen zei in al-Fataawa, 3/338:

De latere geleerden die zichzelf naar Abu’l-Hasan al-Ash’ari noemden, volgden de tweede van zijn fasen van ‘aqiedah. Zij volgden de methode waarbij de meeste Goddelijke eigenschappen verkeerd werden geïnterpreteerd, en dit bevestigde alleen de zeven eigenschappen die in de volgende Versregel worden genoemd:

“Eeuwig Levend, Alwetend, in Staat (alle dingen te doen), Hij Spreekt, Hij Wilt, Hij Hoort en Hij Ziet.”

Ze verschilden ook van mening met Ahl al-Soennah over de manier waarop deze eigenschappen begrepen moeten worden.

Het Permanent Comité vaardigde een fatwa uit (nr. 6606, vol. 3/220):
“De Ash’ari’s zijn geen kuffaar*, maar zij vergisten zich in hun interpretatie van enkele goddelijke eigenschappen.”

Mag je kennis nemen van Asharis?

Op basis hiervan is het beter voor een moslim om de islamitische kennis en de sharie’ah alleen te bestuderen bij geleerden die bekend staan om hun kennis en gezonde geloof (‘aqiedah), en zich weg te houden van degenen die de bid’ah volgen en tegen Ahl al-Soennah ingaan, inclusief de Ash’aris. Dit is iets dat gemakkelijk te doen is – alle lof zij Allah – omdat de middelen om te leren gemakkelijk beschikbaar zijn geworden voor alle mensen. De kennis van de geleerden van Ahl al-Soennah is op vele manieren beschikbaar, zoals islamitische lezingen in geluidsbanden, boeken en folders; er zijn islamitische prikborden en sites op internet, en veel gemakkelijke manieren om toegang te krijgen tot kennis – alle lof zij Allah.

O Allah, leer ons datgene wat ons ten goede zal komen, wat ons ten goede zal komen door datgene wat we leren en ons in kennis zal vergroten.

En Allah weet het het beste.

* = vertaler notitie: hierover is meningsverschil tussen grote geleerden wegens jahmificatie van de latere volgers, zij nemen wel de ijtihad om de Asharis tot ongelovigen verklaren.

Was this article helpful?

Gerelateerde Artikelen