Hoe doe je wudu (kleine wassing, abdest)?

Vraag

Kunt u mij alstublieft vertellen wat de juiste manier is om wudu te maken? Is er een verschil tussen mannen en vrouwen in wudu?

Samengevat antwoord

Er zijn twee manieren om wudu te maken in de Islam; de volledige en de (minimale) geaccepteerde manier. Zie “Verplichte onderdelen van wudu” en “Mustahabb (aanbevolen) delen van wudu” in het gedetailleerde antwoord.

Wudu (kleine wassing): 1. Intentie hebben om wille van Allah, het zeggen van “Bismillah”. 2. Het wassen van de handen 3. Het spoelen van de mond en reinigen van de neus. 4. Het wassen van het gezicht 5. Het wassen van de armen vanaf de vingers tot en met de ellebogen 6. Het vegen over het gehele hoofd(haar) en het reinigen van de oren. 7. Het wassen van de voeten tot en met de enkels. Op deze volgorde + opéénvolgend geen lange pauzes er tussen + alles 3x doen behalve hoofd en oren en bismillah. Zie het gedetailleerde antwoord.

Antwoord

Alle lof is aan Allah.

Hoe Wudhu te verrichten

Verplichte onderdelen van Wudu (minimaal)

 1. Het gezicht eenmaal volledig wassen, waarbij ook de mond en neus worden gespoeld.
 2. De armen tot aan de ellebogen eenmaal wassen.
 3. Het hele hoofd afvegen, inclusief de oren.
 4. Het wassen van de voeten tot aan de enkels, eenmaal.

Wat in het bovenstaande met eenmaal wordt bedoeld, is dat het gehele genoemde lichaamsdeel grondig moet worden gewassen.

 1. Dit moet in volgorde gebeuren, dus men wast eerst het gezicht, dan de armen, veegt dan het hoofd af en wast dan de voeten, want de Profeet ﷺ deed wudu in deze volgorde.
 2. Dit moet continu gebeuren, d.w.z. de lichaamsdelen moeten na elkaar gewassen worden zonder lange onderbreking tussen het wassen van het ene deel en het volgende.

Dit zijn de verplichte onderdelen van wudu die gedaan moeten worden zodat de wudu correct is.

Het bewijs voor deze verplichte delen van wudu is het Vers waarin Allah Zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven! Wanneer jullie het As-Salah (het gebed) willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen (onderarmen) tot aan de ellebogen, wrijf (met natte handen over) jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie in een staat van Djanaabah zijn (d.w.z. na een orgasme of geslachtsgemeenschap), reinig jullie dan (baad jullie hele lichaam, ghusl). Maar als jullie ziek zijn of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) in contact geweest zijn met de vrouwen (d.w.z. geslachtsgemeenschap) en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammoem met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie zuiveren en Zijn Gunst aan jullie voltooien, opdat jullie dankbaar zullen zijn”

[Koraan, Soerah al-Ma’idah 5:6]

Mustahabb (aanbevolen) delen van Wudu

 1. Je moet de intentie hebben om jezelf te reinigen en onreinheid te verwijderen. Het intentie moet niet hardop worden uitgesproken, want de plaats ervan is in het hart. Dit geldt voor alle daden van aanbidding.
 2. Je moet “Bismillah” zeggen.
 3. Dan moet je drie keer je handen wassen.
 4. Dan moet u uw mond drie keer spoelen, waarbij u het water in uw mond ronddraait, en uw neus drie keer spoelen, waarbij u het water uitblaast en de linkerhand gebruikt om het water uit uw neus te verwijderen.
 5. Je moet je gezicht drie keer wassen, van de haargrens tot het kaakbeen en de kin, en van oor tot oor. Een man moet het haar van zijn baard wassen omdat het deel uitmaakt van het gezicht. Als zijn baard dun is, moet hij hem van binnen en van buiten wassen, en als hij dik is en de huid bedekt, moet hij alleen het oppervlak ervan wassen en er met zijn natte vingers doorheen gaan.
 6. Vervolgens moet hij zijn armen tot aan de ellebogen driemaal wassen. De arm strekt zich uit van de vingertoppen, inclusief de nagels, tot het onderste deel van de bovenarm. Het is essentieel om alles wat aan de handen vastzit te verwijderen voordat je ze wast, zoals deeg, modder, verf, enz. dat zou kunnen verhinderen dat het water de huid bereikt.
 7. Daarna moet hij zijn hoofd en oren eenmaal afvegen met vers water, niet met het water dat overblijft van het wassen van zijn armen. De manier waarop het hoofd afgeveegd moet worden is dat je je natte handen aan de voorkant van je hoofd zet en ze naar de achterkant van je hoofd brengt, en ze dan weer terugbrengt naar de plaats waar je begonnen bent. Dan steekt men de wijsvingers in de oren en veegt met de duimen de achterkant van de oren schoon. Wat het haar van een vrouw betreft, zij moet het vegen of het los of gevlochten is van de voorkant van haar hoofd tot aan de wortels van het haar in de nek, maar zij hoeft niet de hele lengte van haar haar te vegen.
 8. Daarna moet men de voeten driemaal wassen tot aan de enkels, namelijk de botten aan de onderkant van het been.

Het bewijs hiervoor is de hadith verteld door Humran de bevrijde slaaf van ‘Uthman, die zei dat ‘Uthman ibn ‘Affan (moge Allah tevreden met hem zijn) water riep om wudu te doen. Hij waste zijn handen drie keer, daarna spoelde hij zijn mond en neus, daarna waste hij zijn gezicht drie keer, daarna waste hij zijn rechterarm tot aan de elleboog drie keer, daarna waste hij zijn linkerarm op dezelfde manier. Dan veegde hij zijn hoofd af, dan waste hij driemaal zijn rechtervoet tot aan de enkel, dan waste hij ook zijn linkervoet. Toen zei hij: “Ik zag de boodschapper van Allah (ﷺ) wudu doen zoals ik het gedaan heb, waarna de boodschapper van Allah (ﷺ) zei: ‘Wie wudu doet zoals ik het gedaan heb, en vervolgens twee rak’ahs bidt waarin hij zich volledig concentreert op zijn gebed, zijn eerdere zonden zullen vergeven worden.'”

(Overgeleverd door Muslim, al-Taharah, 331, https://sunnah.com/muslim:226a)

Voorwaarden Wudu

De voorwaarden voor wudu zijn: Moslim zijn, gezond verstand hebben, de leeftijd van onderscheidingsvermogen hebben bereikt, en de intentie hebben om wudu te verrichten. Wudu is niet geldig bij een niet-moslim, een krankzinnige, een klein kind dat de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet heeft bereikt, of iemand die niet de intentie heeft wudu te verrichten omdat zijn intentie bijvoorbeeld is zichzelf af te koelen. 

Het water moet ook zuiver (tahir) zijn, want onzuiver (najis) water kan niet gebruikt worden voor wudu. Men moet ook alles verwijderen wat zou kunnen verhinderen dat het water de huid en de nagels bereikt, zoals nagellak.

Het is voorgeschreven om Bismillah te zeggen volgens de meeste geleerden, maar zij verschillen van mening of het Verplicht (fardh) is of Soennah. Als men zich herinnert het te zeggen, kan het gezegd worden aan het begin van wudu of tijdens de wudu.

Verschil tussen mannen en vrouwen in Wudu

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in de manier waarop wudu gedaan moet worden.

Wat te zeggen na wudu?

Het is mustahabb (aanbevolen) om te zeggen, wanneer men de wudu heeft voltooid: “Es-hedoe an laa ielaaha illallaah, wah-dahoe laa sharieka lahoe, wa es-hedoe anna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh (ik getuig dat er geen god is die het Recht heeft op aanbidding behalve Allah alleen zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is),” omdat

De Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Er is niemand onder jullie die wudu verricht en het goed doet, waarna hij zegt: ” أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ” uitspraak: ‘Es-hedoe an laa ielaaha illallaah, wah-dahoe laa sharieka lahoe, wa es-hedoe anna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh,’ maar de poorten van het Paradijs zullen voor hem geopend worden en hij mag binnengaan door welke van hen hij wenst.”

(Sahih Muslim, al-Taharah, 345, https://sunnah.com/muslim:234a)

Een overlevering van de Profeet ﷺ overgeleverd door al-Tirmidhi voegt toe:

“اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ” Uitspraak: ‘Allahumma ij’alni min al-tawwabina wa’j’alni min al-mutatahhirin’ (Betekenis: ‘O Allah, maak mij één van degenen die berouw tonen en maak mij één van degenen die zich zuiveren’).”

(Jami at-Tirmidhi, al-Taharah, 50, https://sunnah.com/tirmidhi:55; geclassificeerd als sahih door al-Albani in Sahih Sunan Abi Dawud, nr. 48) (Zie Sheikh ibn Uthaymeen: https://binothaimeen.net/content/10767 en al-Mulakhkhas al-Fiqhi van al-Fawzan, 1/36)

Wat verbreekt het wudu?

Wat verbreekt de Wudhu?

 1. Alles wat via de uitscheidingswegen het lichaam verlaat zoals urine, ontlasting en winden
 2. Een diepe slaap waarbij men het bewustzijn verliest
 3. Bewusteloosheid door dronkenschap of ziekte
 4. Het direct aanraken van het geslachtsdeel met lustgevoelens
 5. Het eten van kamelenvlees

En Allah weet het het beste.

Bijlages

Hoe verricht je wudu video
Hoe verricht je wudu afbeelding

Was this article helpful?

Gerelateerde Artikelen