Per ongeluk water drinken tijdens Ramadan

Vraag

Wat is het oordeel over iemand die tijdens de Ramadan per ongeluk gedurende de dag eet of drinkt?

Samengevat antwoord

Er is geen zonde op degene die tijdens de Ramadan per ongeluk drinkt of eet dus zijn of haar vasten is nog steeds geldig.

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Wat gebeurt er als je per ongeluk water drinkt tijdens de Ramadan?

Er is geen zonde op degene die tijdens de Ramadan per ongeluk drinkt of eet en zijn of haar vasten is nog steeds geldig, omdat Allah Zegt (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer! Straf ons niet als we het vergeten of in fouten vervallen.”

[Al-Baqarah 2:286]

In een authentieke hadith van de Boodschapper van Allah is overgeleverd dat Allah ﷻ (hierop) zei:

“Je smeekbede wordt aanvaard.”

[Jami` at-Tirmidhi 2992]

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet  ﷺ zei:

“Wie vergeet wanneer hij aan het vasten is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten voltooien, want het is Allah Die hem heeft gevoed en te drinken gaf.”

https://sunnah.com/muslim:126

Verbreekt geslachtsgemeenschap tijdens de Ramadan uit vergeetachtigheid het vasten?

Hetzelfde geldt als iemand geslachtsgemeenschap heeft. Zijn of haar vasten is nog steeds geldig volgens de meest gefundeerde meningen van de twee geleerden, vanwege het hierboven geciteerde vers en vanwege deze Hadith, en omdat de Profeet heeft gezegd:

“Degene die zijn vasten per ongeluk verbreekt tijdens de Ramadan hoeft die dag niet ingehaald te worden of enige boetedoening te bieden.”

(Overgeleverd en geclassificeerd als authentiek door Al-Hakim; geclassificeerd als correct door Al-Albani in Sahih Al-Jami`, 6070.)

Deze bewoording omvat geslachtsgemeenschap en andere zaken die het vasten verbreken, als de vastende persoon dit per ongeluk tijdens zijn of haar vasten doet door vergeetachtigheid. Dit is door de genade, vrijgevigheid en vriendelijkheid van Allah, aan Wie alle lof en dank toekomt.

Allah Weet het beste.

Was this article helpful?