Is masturberen Haram in Islam?

Vraag

Ik heb een vraag, ik schaam mij echter om deze vraag te stellen. Een zuster die recent bekeerd is naar de Islam, wil hier graag antwoord op en ik heb op haar vraag geen antwoord (met bewijs van de Koran & Soennah). Ik hoop dat u kunt helpen en dat Allah mij zal vergeven als deze vraag ongepast is. Als moslims dienen we ons echter nooit te schamen voor het opdoen van kennis. Haar vraag is: “Is het toegestaan in de Islam om te masturberen”? Moge Allah onze kennis vergroten.

Samengevat antwoord

Masturberen (voor zowel mannen als vrouwen) is haram (niet toegestaan) in de Islam, op basis van de Koran en de Soennah. Zie het gedetailleerde antwoord voor 13 tips om masturbatie op te geven.

Antwoord

Geprezen zij Allah.

Is masturberen haram in de Islam?

Masturberen voor zowel mannen als vrouwen is niet toegestaan in de Islam op basis van het volgende bewijs:

Verbod op masturberen in de Koran

Al-Imam Shafi’i verklaarde dat masturbatie verboden is op basis van de volgende verzen uit de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die hun kuisheid bewaken (dat wil zeggen geslachtsdelen, tegen illegale seksuele handelingen). Behalve van hun vrouwen of (de gevangenen en slaven) die hun rechterhanden bezitten, – dan worden zij niet verweten. Maar iedereen wie meer dan dat wil, zij zijn de overtreders..”

[Koran, Soerah Al-Muminun 23:5-7]

Hier zijn de verzen duidelijk in het verbieden van alle onwettige seksuele handelingen (inclusief masturbatie), behalve voor de echtgenotes of wat hun rechterhand bezit. {En wie verder zoekt dan dat is de overtreder.}

Sommige geleerden gebruikten als bewijs de ayah (in betekenis),

“En laat degenen die geen (mogelijkheid) vinden om te trouwen kuis blijven, tot Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt.”

[Koran, Soerah Al-Nur 24:33]

Deze vers geeft ook duidelijk de opdracht aan iedereen die niet over de financiële middelen beschikt om te trouwen, zichzelf kuis te houden en geduldig te zijn bij het weerstaan ​​van verleidingen (inclusief masturbatie) totdat Allah hen verrijkt met Zijn overvloed.

Verbod op masturberen in de Soennah 

‘Abdullaah ibn Mas’ud zei:
“We waren bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toen we jong waren en geen enkele rijkdom hadden. Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei: ‘O jonge mensen! Wie onder jullie kan trouwen, zou moeten trouwen, omdat het hem helpt zijn blik neer te slaan en zijn bescheidenheid te beschermen (dat wil zeggen zijn geslachtsdelen tegen het plegen van onwettige geslachtsgemeenschap enz.), en wie niet in staat is te trouwen, moet vasten, aangezien vasten zijn seksuele kracht vermindert.”

[Sahieh Al-Bukharie 5066]

De hadieth beveelt mannen die niet kunnen trouwen om te vasten, hoe lastig dat ook mag zijn, en niet te masturberen ondanks het gemak waarmee het kan worden gedaan.

Er is aanvullend bewijs dat kan worden aangehaald om deze uitspraak over masturbatie te ondersteunen, maar vanwege de beperkte ruimte zullen we deze hier niet doornemen.

Tips om masturbatie op te geven

Wat betreft het genezen/behandelen van de gewoonte van masturbatie, raden we de volgende suggesties aan:

 1. De reden om een oplossing voor dit probleem te zoeken, zou uitsluitend het volgen van Allah’s bevelen moeten zijn en Zijn straf vrezen.
 2. Een permanente en snelle genezing van dit probleem ligt in het huwelijk zodra de persoon daartoe in staat is, zoals aangetoond in de hadieth van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).
 3. Jezelf bezig houden met wat goed is voor deze wereld en het Hiernamaals is essentieel om deze gewoonte te doorbreken. Voordat het een gewoonte wordt waarna het erg moeilijk wordt om ermee te stoppen.
 4. Het neerslaan van de blik (van het kijken naar verboden dingen zoals foto’s, films etc.) zal helpen om het verlangen te onderdrukken voordat het ertoe leidt dat iemand haram (verboden) begaat. Allah beveelt mannen en vrouwen om hun blikken neer te slaan zoals getoond in de volgende twee verzen en in de hadith van de Profeet. 

  {Zeg de gelovigen mannen hun blikken neer te slaan en dat zij hun passie beheersen (niet kijken naar verboden dingen) en hun geslachtsdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen, enz.). Dat is zuiverder voor hen. Waarlijk Allah is zich welbewust over wat zij doen. En zeg de gelovige vrouwen hun blikken neer te slaan (van het kijken naar verboden dingen) en hun kuisheid te bewaken (van onwettige seksuele handelingen, etc.) ….. } (24: 30-31)

  Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Volg een (onbedoelde) blik (naar verboden dingen) niet op met een andere blik.” (Al-Tirmidhi, 2777) Dit is een algemene aanbeveling van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om zich te onthouden van alles wat een persoon seksueel kan opwinden omdat het hem/haar ertoe zou kunnen brengen om haram (verboden) te begaan.
 5. Je vrije tijd gebruiken om Allah te aanbidden en kennis op te doen over de Islam.
 6. Voorzichtig zijn om geen van de medische symptomen te ontwikkelen die het gevolg kunnen zijn van masturbatie, zoals slecht zicht, een zwak zenuwstelsel ontwikkelen en/of rugpijn. Wat nog belangrijker is, schuldgevoelens en angstgevoelens die veroorzaakt kunnen worden door het missen van verplichte gebeden vanwege de noodzaak om te douchen (ghusl) na elke vorm van masturbatie, vooral in de winter, en het ongeldig maken van het vasten.
 7. Het vermijden van het idee dat sommige jongeren hebben dat masturbatie is toegestaan doordat het hen ervan weerhoudt illegale seksuele handelingen te plegen zoals ontucht of zelfs homoseksualiteit, terwijl ze niet eens dichtbij (de deuren) van die zonde zijn.
 8. Je wilskracht versterken en je niet overgeven aan de shaytan, en het vermijden tijd alleen door te brengen zoals aanbevolen door de Profeet (vrede zij met hem) toen hij zei: “Breng de nacht niet alleen door” Ahmad, 6919.
 9. Volg de bovengenoemde hadieth van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en vast wanneer mogelijk, omdat vasten iemands seksuele verlangens vermindert en onder controle houdt. Men moet echter niet overdreven reageren en zweren bij Allah om niet deze daad opnieuw te doen, want als men zijn belofte niet nakomt, zal men geconfronteerd worden met de gevolgen van het niet nakomen van het zweren bij Allah. Het is ook belangrijk om te weten dat medicatie om iemands seksuele behoeftes te verminderen ten strengste verboden is, omdat het iemands seksuele vermogen permanent kan aantasten.
 10. Probeer het advies van de Profeet (vrede zij met hem) op te volgen. Lees voordat je naar bed gaat de bekende smeekbeden, slaap op je rechterzij en probeer niet op je buik te slapen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het verboden om op je buik te slapen.
 11. Je best doen om geduldig en kuis te zijn, want doorzettingsvermogen zal uiteindelijk, als Allah het wil, leiden tot het bereiken van die eigenschappen als een tweede natuur, zoals de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitlegt in de volgende hadith:

  “Wie kuisheid zoekt, Allah zal hem kuis maken, en wie hulp zoekt bij niemand anders dan Allah, Hij zal hem helpen, en wie geduldig is, zal het hem gemakkelijk maken, en niemand is ooit iets beters gegeven dan geduld.” Al-Bukhari: 1469.
 12. Als iemand deze zonde begaat, dient diegene zo spoedig mogelijk vergeving te vragen aan Allah, goede daden te doen en de hoop niet te verliezen. Dit zijn allemaal voorwaarden om dit probleem te verhelpen. Weet dat het verliezen van hoop en wanhopig zijn, één van de grootste zondes is in de ogen van Allah. Daarnaast is het één van de zwaarst bestrafte zonden.
 13. Tot slot, Allah is de Meest Barmhartige en Hij reageert altijd op iedereen die Hem aanroept. Dus het vragen om vergiffenis en hulp van Allah zal worden geaccepteerd, met Zijn wil.

Zie voor meer informatie over problemen met masturbatie deze antwoorden: [826] , [27112] en [245978[

En Allah weet het, het beste

Was this article helpful?