Over Ons

Visie:

Een Nederlandstalige encyclopedie over de islam.

Missie:

Islam V&A is een academische, educatieve da’wah-website die tot doel heeft op een adequate en gemakkelijk te begrijpen manier advies en academische antwoorden te bieden op basis van bewijs uit religieuze teksten. Deze antwoorden zijn geraadpleegd van www.IslamQA.info/en en staan ​​onder de toezicht van Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid (moge Allah hem behouden), vertalings fouten voorbehouden (Een fout laten weten). De originele website verwelkomt vragen van iedereen, Moslims en anderszins, over islamitische, psychologische en sociale kwesties.

Doelstellingen:

  1. Om de islam te verspreiden en mensen ertoe te roepen.
  2. Om islamitische kennis te verspreiden en onwetendheid onder moslims te verdrijven.
  3. Om in te spelen op de behoeften van mensen door advies en antwoorden te geven op basis van bewijs uit religieuze teksten.
  4. Om de misleidende argumenten van twijfelaars over de islam te weerleggen.
  5. Mensen adviseren over alledaagse zaken, door onderwijskundig, academisch advies te geven over maatschappelijke en andere zaken.

Methodologie:

De website promoot de ‘aqeedah (overtuigingen) van Ahl as-Sunnah wa’l-Jamaa‘ah en de volgelingen van de rechtschapen vroege generaties van de islam (as-salaf as-saalih). Het streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de antwoorden gebaseerd zijn op bewijs uit de Heilige Koran en de correct overgeleverde (Saheeh) profetische Sunnah, en zijn ontleend aan de geschriften van de geleerden, inclusief de imams van de vier madhhabs, Imam Abu Hanefah, Imam Maalik, Imam ash-Shaafa’i en Imam Ahmad ibn Hanbal, evenals andere eerdere en latere geleerden, en uit de verklaringen van fiqh raden en zoekers van kennis die onderzoek doen in verschillende Islamitische specialiteiten.

De website vermijdt bemoeienis met zaken die geen nut hebben, zoals loze argumenten, beledigingen uit de handel en vruchteloze debatten.

O Allah, we vragen U om ons standvastig te maken in het volgen van het pad van begeleiding, en om ons te helpen datgene te doen waar U van houdt en waarmee U tevreden bent.